Εστιατόριο Ξενία ”Αποθήκη” – 2013

 

Διαμόρφωση εστιατορίου “ΑΠΟΘΗΚΗ”, Ξενοδοχείου Xenia-Elisso
Ξάνθη, Ελλάδα
Χρόνος Κατασκευής 2013

2016-10-31T05:13:53+00:00