Ταβέρνα “Ζεστή Φωλιά” – 2017Διαμόρφωση Ταβέρνας “Ζεστή Φωλιά”
Πεζόδρομος Δαγκλή, Ξάνθη
Χρόνος Κατασκευής 2017
2017-05-12T18:11:27+00:00